Grindsted SvÝmmeklub
Konkurrenceafdeling: Ange Larsen, 75 32 48 06